Хакатон

Хакатон

20 Септември 2017г.,  9:00-17:00 - Столична библиотека, Американски център

Хакатон „Smart School 4 Smart School Children”

Симбиоза между дигиталните технологии и обучението за по-висок интерeс към ученето и предизвикателство към технологичните открития и творчеството на учениците

Категории за технологични решения

Технологичните решения на хакатона трябва да са в контекст на дигитализацията в образованието и ролята на семейството и приятелите в обучението.

Решенията и проектите на учениците е препоръчително, но не е задължително, да са технологично базирани. Проектите могат да са нова идея и доразработване/надграждане на създадена идея. Проектите могат да са на концептуално ниво или на етап завършеност.

Категория: Комуникация и общуване в училището и извън училището

В 21век комуникациите се характеризират с многоканалност и многопосочност. Технологиите и иновациите в образователните практики притежават потенциал за създаването на решения, които да подпомагат по-добрите комуникации в образователната среда.
Проектите в категория „Комуникация и общуване в училището и извън училището“ трябва да отговорят на въпроса “Как дигиталните технологии и приложения (apps) могат да бъдат използвани за подобряване на комуникацията между учениците и учителите F2F и online?“.

Категория: Дигитални игри и забавно учене

Световните тенденции показват, че обучението чрез игри може да е източник на добавена стойност в учебния процес.
Проектите в категория „Дигитални игри и забавно учене“ трябва да отговорят на въпроса „Как и какви образователни дигитални игри могат да са предизвикателство за по-висок интерес към обучението и училището? (Напр. Игра за обучение по Биология. Игра за обучение по Литература.)“.

Категория: Приятелство и без агресия в образованието чрез технологии

Един от проблемите в училище днес е агресията. Източниците на агресия са различни. Методите, средствата и технологиите за решаване на проблемите свързани с агресията могат да подпомагат създаването на среда на обучение, която да е симбиоза за творчество и креативност.
Проектите в категория „Приятелство и без агресия в образованието чрез технологии“ трябва да отговорят на въпроса „Какви са възможностите за решаване на проблемите с агресията в училище чрез технологии?“.

Организатори и партньори

Организатори
Партньори
С финансовата подкрепа на