Въпроси

Често Задавани Въпроси

Столична библиотека Американски център - София, Площад Славейков 

09:00 ч. на 20 Септември

Участието може да е индивидуално или в екип до 5 човека

  • Комуникация и общуване в училището и извън училището
  • Дигитални игри и забавно учене
  • Приятелство и без агресия в образованието чрез технологии

Да, участниците трябва да носят лаптоп.