Програма

Програма

20 Септември 2017

  • 09:00-09:30 Регистрация и официално откриване
  • 09:30-12:00 Начало на състезанието и работа по проектите
  • 12:00-12:30 Почивка
  • 12:30-15:30 Продължаване на работата по проектите
  • 15:30-16:30 Представяне на проектите пред журито
  • 16:30-17:00 Обявяване на победителите и награждаване
  • 17:00-17:30 Закриване на хакатона