Проекти

Проекти

Представяне на проектите

Времето за представяне на проектите е до 4-5 минути. Представянето може да е чрез презентация (до 10 слайда) или демонстрация. Представянето трябва да включва:
1) Представяне на екипа и защо е избрана точно тази категория. Каква е мотивацията за разработката на проекта?
2) Представяне на проучена подобна идея. Как проектът се различава от нея?
3) Каква е концепцията на проекта и използваните технологии?
4) По какъв начин, проектът може да се използва в училище?

Критерии за оценка на проекти

РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМ: Проектът решава ли практически проблем в училището?
ПРИЛОЖИМОСТ: Проектът е свързан само с училището или и засяга и въпроси извън училището?
ТЕХНОЛОГИЧНОСТ: Използват ли се и какви са технологиите в проекта?
СЪОТВЕТСТВИЕ С КАТЕГОРИЯТА: Как отговаря на поставения въпрос от категорията?
ИНОВАТИВНОСТ: Какви елементи на иновативност са включени в разработването на проекта?

Награди

  • Дигитални комуникации в клас
  • Игри и забавно дигитално учене
  • Приятел иноватор в училище
  • Семейство и дигитално училище

Наградният фонд бе осигурен от Webit Global Congress, издателство Сиела и СТЕМО.

Проекти

Регистрираните участници разработиха 4 проекта, които включваха, както използването на облачни технологии и различни езици за програмиране, но и електронни елементи и Ардуино. Проектът на деветокласниците Кристиян и Геогри от ТУЕС беше насочен към забавното учене. Те представиха робот, който може да подпомага обучението по английски език. Те се представиха и с проект, който получи наградата „Приятел иноватор в училище“. Проектът бе модел на социална мрежа, която може да служи за създаване на приятелства по интереси.

Наградата в категория „Семейство и дигитално училище“ получиха Телерик, Мартин, Владислав и Антонио, ученици от 11-ти клас в ТУЕС. Те представиха проект платформа за по-ефективни комуникации между ученика, родителя и учителя.

Най-голямата награда и висока оценка от журито получи проекта на Венцислав и Марин от 11-ти клас на ТУЕС, които работят по проект за иновативна училищна технология, която подобрява общуването, споделянето на важни съобщения, срокове за контролни, оценки по предмети и други функционалности в училище.